World War One Sites - The NETWORLD Database

Vojnový cintorín Rokytovce

Vojnový cintorín Rokytovce

Vojnový cintorín je súčasťou civilného cintorína.

Slovakia,

Vojnový cintorín Stakčín

Vojnový cintorín Stakčín

Vojnový cintorín sa nachádza v blízkosti civilného cintorína. Na cintoríne je pochovaných vyše 960 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády.

Slovakia,

Pamätník na bojisku I. svetovej vojny na vrchu Kaštielik

Pamätník na bojisku I. svetovej vojny na vrchu Kaštielik

Počas I. svetovej vojny predstavovala výšina dôležitý obranný bod rakúsko-uhorskej armády. Hlavným motívom pamätníka je stret armád Rakúsko – Uhorska a Ruska na výšine “Kaštielik” v roku 1915.

Slovakia,

Krypta vojakov z I. svetovej vojny v obci Osadné

Krypta vojakov z I. svetovej vojny v obci Osadné

Krypta sa nachádza v obci Osadné. Je súčasťou ortodoxného chrámu. V krypte sú uložené ostatky 1025 vojakov ruskej a rakúsko-uhorskej armády.

Slovakia,

Vojnový cintorín Bodružal

Vojnový cintorín Bodružal

Vojnový cintorín v obci Bodružal je súčasťou civilného cintorína. Na cintoríne je pochovaných vyše 400 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády.

Slovakia,

Vojnový cintorín Stropkov

Vojnový cintorín Stropkov

Vojnový cintorín je súčasťou civilného cintorína. Na vojnovom cintoríne je pochovaných 700 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády.

Slovakia,

Vojnový cintorín Becherov

Vojnový cintorín Becherov

Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Becherov. Na cintoríne je pochovaných 111 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády.

Slovakia,

Vojnový cintorín Stebník

Vojnový cintorín Stebník

Vojnový cintorín Stebník sa nachádza 1 km od obce. Na vojnovom cintoríne je pochovaných 189 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády.

Slovakia,

Muzeálna expozícia "Karpatský front 1914/1915" v Nižnej Polianke

Muzeálna expozícia "Karpatský front 1914/1915" v Nižnej Polianke

Mala expozícia venovaná bojom I. svetovej vojny v Karpatoch v rokoch 1914 - 1915. Expozícia sa nachádza v priestoroch obecného úradu obce Nižná Polianka.

Slovakia,

Vojnový cintorín Mikulášová

Vojnový cintorín Mikulášová

Vojnový cintorín je pozostatkom bojovej činnosti na neďalekom vrchu Kaštielik. Na cintoríne je pochovaných vyše 180 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády.

Slovakia,

Vojnový cintorín Zbojné

Vojnový cintorín Zbojné

Vojnový cintorín sa nachádza asi 1 km od obce Zbojné. Je tu pochovaných vyše 100 vojakov rakúsko-uhorskej, nemeckej a ruskej armády.

Slovakia,

Vojnový cintorín Svetlice

Vojnový cintorín Svetlice

Vojnový cintorín sa nachádza na okraji civilného cintorína. Na jeho ploche je pochovaných vyše 100 vojakov rakúsko-uhorskej, nemeckej a ruskej armády.

Slovakia,

Vojnový cintorín Hostovice

Vojnový cintorín Hostovice

Vojnový cintorín v obci Hostovice sa nachádza na okraji civilného cintorína. Je tu pochovaných 112 padlých vojakov.

Slovakia,

Vojnový cintorín Veľkrop

Vojnový cintorín Veľkrop

Najväčší vojnový cintorín z prvej svetovej vojny na území Slovenska. Na cintoríne je pochovaných 8662 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády.

Slovakia,

Pamätník ruskej armáde v Bardejovských kúpeľoch

Pamätník ruskej armáde v Bardejovských kúpeľoch

Pamätník sa nachádza v Bardejovských kúpeľoch.

Slovakia,

Vojenské historické múzeum - múzejné oddelenie Svidník

Vojenské historické múzeum - múzejné oddelenie Svidník

Vo svojej výskumnej a dokumentačnej činnosti sa Múzejné oddelenie Svidník orientuje a špecializuje na obdobie vojenských dejín Slovenska od roku 1914 do roku 1945, s hlavným dôrazom na bojové operácie v Karpatoch na prelome rokov 1914 – 1915, na budovanie československej brannej moci v období...

Slovakia,

Vojnový cintorín Nižná Polianka

Vojnový cintorín Nižná Polianka

Vojnový cintorín sa nachádza medzi obcami Nižná Polianka a Hutka. Celkovo je na cintoríne pochovaných až 384 vojakov rakúsko-uhorskej a nemeckej armády.

Slovakia,