World War One Sites  the NETWORLD Database

NETWORLD

Prezentarea proiectului

Proiectul NETWORLD este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul de Cooperare Transnațională Dunărea 2014 - 2020. Proiectul NETWORLD contribuie la realizare obiectivelor Programului Transnațional Dunărea axa prioritară 2 (Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării) prin consolidarea abordărilor comune și integrate în cercetare, conservarea, gestionarea și promovarea patrimoniului cultural.

Perioada de derulare: 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 2019.

Bugetul proiectului: 1.869.698 €

Obiectivul proiectului este de a crește gradul de conștientizare și eficientizarea gestionării și conservării durabile a patrimoniului cultural reprezentativ pentru Primul Război Mondial din țările dunărene și utilizarea durabilă a acestuia pentru dezvoltarea turismului cultural de calitate.
 

Obiectivele specifice ale proiectului NETWORLD se referă la:

 • realizarea unei baze de date comune a patrimoniului cultural reprezentativ pentru Primului Război Mondial; realizarea unei strategii privind protecția patrimoniului cultural din Primul Război Mondial; realizarea unor planuri de management pentru anumite obiective de patrimoniu;
 • îmbunătățirea cooperării între țările din regiunea Dunării pentru a comemora centenarul Primului Război Mondial;
 • creșterea gradului de conștientizare și numărului de vizitatori la obiectivele de patrimoniu legate de  Primul Război Mondial prin furnizarea de materiale de informare de calitate, diversificate, prin implementarea brandului comun "Walk of Peace" și prin realizarea unor amenajări la anumite obiective de patrimoniu;
 • promovarea păcii, prin organizarea comemorărilor comune a Primului Război Mondial prin intermediul ex. evenimente transnaționale, conferințe științifice, schimburi de tineri, educație și instrumente TIC.

Paisprezece parteneri de proiect din nouă țări din regiunea Dunării și unsprezece parteneri asociați și-au unit eforturile pentru implementarea activităților și sarcinilor proiectului, grupate în șase pachete principale de lucru. Aceste pachete se referă la Managementul de proiect, Comunicare, Baze de date și strategie, Calitate în turismul cultural, Testarea brandului, Educație.

 

Parteneri


Lider de proiect

 • Centrul de Dezvoltare al Văii Soča, Slovenia


Parteneri FEDR:

 • Fundația Walk of Peace din Regiune Soča, Slovenia
 • Societatea Rozemberk, Cehia
 • Agenția de Dezvoltare Economică Varna, Bulgaria
 • Muzeul Regional de Istorie Dobrich, Bulgaria
 • Asociația Cultural LAB, Ungaria
 • Primăria Veszprém, Ungaria
 • Universitatea Dunării Krems/Facultatea de Educație, Arte și Arhitectură/Departamentul de Construcții și Mediu, Austria
 • Consultanții Srl., Austria
 • Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Turism, România
 • Instituția pentru Dezvoltarea Competenței, Inovării și Specializării, Zadar, Croația
 • Universitatea Presov, Slovacia


Parteneri IPA:

 • Școala de Economie și Afaceri, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina
 • Departamentul de Dezvoltare și Proiecte Internaționale Zenica, Bosnia și Herțegovina


Parteneri asociați:

 • Ministerul Apărării, Muzeul și Institutul de Istorie Militară, Ungaria
 • Forum: Austro-Ungaria în timpul Primului Război Mondial. Asociația pentru Promovarea Cercetării Științifice privind istoria Austro-Ungariei în timpul Primului Război Mondial, Austria
 • Consiliul Turistic sloven, Slovenia
 • Centrul de Cercetare Științifică al Academiei Slovene de Științe și Arte, Slovenia
 • Institutul pentru Protecția Patrimoniului Cultural al Sloveniei, Slovenia
 • Institutul de Istorie Militară Praga, Republica Cehă
 • Rețeaua Europeană de Turism Cultural, Belgia
 • Centrul pentru Cercetarea și Promovarea Păcii, Austria
 • Fundația Culturală Patrimoniu fără Frontiere, Bosnia și Herțegovina
 • Serviciul German al Cimitirelor de război, Germania
 • Grupul de Acțiune Locală Karst, Italia


NETWORLD App:

ww1sites.app


NETWORLD online:

www.interreg-danube.eu/networld

 

Follow us on Twitter and Facebook:

Twitter: @NETWORLD

Facebook: NETWORLD

 

 

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA).