World War One Sites  the NETWORLD Database

NETWORLD

Mreženje z namenom ohranjanja multikulturne dediščine prve svetovne vojne na območju Podonavja

Projekt NETWORLD prispeva h glavnim ciljem transnacionalnega programa Podonavje 2014–2020 (okoljsko in kulturno odgovorno Podonavje) s krepitvijo skupnih pristopov pri dokumentiranju, ohranjanju, upravljanju in spodbujanju kulturne ga turizma v Podonavju.
Glavni cilj projekta NETWORLD je povečati prepoznavnost dediščine prve svetovne vojne in njene trajnostne uporabe za razvoj kulturnega turizma.


Specifični cilji projekta NETWORLD so:

  • Priprava DTP podatkovne baze, strategije ohranjanja in smernic načrta upravljanja dediščine prve svetovne vojne.
  • Sodelovanje z državami iz upravičenega območja in izven njega ob stoletnici konca prve svetovne vojne.
  • Povečana prepoznavnost in obisk zgodovinskih točk iz prve svetovne vojne.
  • Promocija blagovne znamke Pot miru (Walk of Peace) na območju programa.
  • Izvedba različnih turistično-promocijskih in izobraževalnih aktivnosti.
  • Organizacija in izvedba transnacionalnih dogodkov in konferenc v devetih državah.

Štirinajst projektnih partnerjev iz devetih držav Podonavja in enajst pridruženih partnerjev si prizadeva za izvajanje projektnih aktivnosti in nalog, ki so razvrščene v šest delovnih sklopov. Partnerstvo in projektne aktivnosti projekta NETWORLD vodi Posoški razvojni center z Vesno Kozar (vodja projekta) in Polono Cimprič (finančni vodja projekta).

 

Walk of Peace (Pot miru)
V okviru projektnih aktivnosti projekta NETWORLD bo blagovna znamka Walk of Peace (Pot miru) predstavljena kot skupna znamka dediščine prve svetovne vojne na območju Podonavja. Blagovna znamka prispeva k spominu na vse žrtve prve svetovne vojne in spodbuja vrednote miru in spoštovanja. Prav tako spodbuja k ozaveščanju o dediščini svetovne vojne in trajnostnemu razvoju kulturnega turizma.

Štirinajst projektnih partnerjev iz devetih držav Podonavja:

 

Slovenija: Posoški razvojni center (vodilni partner)

Slovenija: Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju"

Češka: Rozmberk Society

Bolgarija: Varna Economic Development Agency

Bolgarija: Regional Museum of History Dobrich

Madžarska: Cultural LAB Social Cooperative

Madžarska: Municipality of Town Veszprém

Avstrija: die Berater Unternehmensberatung GmbH

Avstrija: Danube University Krems, Department for Building and Environment

Romunija: National Institute for Research and Development in Tourism

Hrvaška: Institution for Development of Competence, Innovation and specialization of Zadar County

Slovaška: University of Presov

Bosna in Hercegovina: School of Economics and Business in Sarajevo

Bosna in Hercegovina Department for Development and International Projects of Government of Zenica-Doboj

 

kot tudi enajst pridruženih partnerjev.


NETWORLD App:

ww1sites.app


NETWORLD online:

www.interreg-danube.eu/networld

 

Sledite nam na Twitterju and Facebooku:

Twitter: @NETWORLD

Facebook: NETWORLD

 

 

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA).