World War One Sites  the NETWORLD Database

NETWORLD

Networking in Preserving the First World War Multicultural Heritage in the Danube Countries

 

Projekt NETWORLD odobren je unutar 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Programa dunavske transnacionalne suradnje. Prijavljen je na Prioritetnu os 2. Kulturno i ekološki odgovorna Dunavska regija. Specifični cilj 2.2. Jačanje održivog pristupa u upotrebi prirodne i kulturne baštine i resursa.

Kako bi se potaknuo spomen na Prvi svjetski rat, povećala održivost i promicanje kulturnog turizma, projekt NETWORLD projektnim aktivnostima nastojat će poboljšati očuvanje i upravljanje kulturnom baštinom iz Prvog svjetskog rata u zemljama Dunavske regije.

Cilj projekta NETWORLD je povećanje svijesti o socijalnim i ekonomskim utjecajima  Prvog svjetskog rata u zemljama Dunavske regije s posebnim naglaskom na informiranje mladih (učenika i studenata) kroz razne medije te doprinos razvoju kulturnog turizma.

 

Specifični ciljevi projekta NETWORLD:

- priprema DTP baze podataka, strategije i smjernica za upravljanje nasljeđem Prvog svjetskog rata

- poboljšanje suradnje između zemalja Dunavske regije kako bi se obilježila stota godišnjica završetka Prvog svjetskog rata.

- povećanje svijesti o značaju Prvog svjetskog rata raznovrsnim  turističkim promotivnim brošurama i demonstriranjem zajedničkog branda "Walk of Peace" u zemljama Dunavske regije.

- promicanje vrijednosti mira, na temelju zajedničkog obilježavanja Prvog svjetskog rata kroz npr. transnacionalne događaje, znanstvene konferencije, razmjenu mladih te razne obrazovne alate.

Četrnaest projektnih partnera iz devet zemalja Dunavske regije i jedanaest pridruženih partnera udružuju svoje napore u provedbi projektnih aktivnosti i zadataka, grupiranih u šest glavnih radnih paketa. NETWORLD partnerstvo i projektne aktivnosti vodi Posoški razvojni center (Slovenija).

 

Walk of Peace ( Put mira )

U okviru projektnih aktivnosti projekta NETWORLD zaštitni znak Walk of Peace će biti predstavljen kao zaštitni znak nasljedstva Prvog svjetskog rata u zemljama Dunavske regije. Zaštitni znak dat će doprinos sjećanju svih žrtava Prvog svjetskog rata i poticat će vrijednosti mira.

Uz to potiče podizanje svijesti o nasljedstvu Prvog svjetskog rata i trajnom razvoju kulturnog turizma.

 

14 projektnih partnera iz 9 zemalja Dunavske regije:

Slovenija: Soca Valley Development Centre (vodeći partner)

Slovenija: The Walk of Peace in the Soča Region Foundation

Češka: Rozmberk Society

Bugarska: Varna Economic Development Agency

Bugarska: Regional Museum of History Dobrich

Mađarska: Cultural LAB Social Cooperative

Mađarska : Municipality of Town Veszprém

Austrija: die Berater Unternehmensberatung GmbH

Austrija: Danube University Krems, Department for Building and Environment

Rumunjska: National Institute for Research and Development in Tourism

Hrvatska: Institution for Development of Competence, Innovation and specialization of Zadar County

Slovačka:  University of Presov

Bosna I Hercegovina: School of Economics and Business in Sarajevo

Bosna I Hercegovina: Department for Development and International Projects of Government of Zenica-Doboj

 

kao i drugih 11 pridruženih partnera.

 

NETWORLD App:

ww1sites.app

 

NETWORLD online:

www.interreg-danube.eu/networld

 

Follow us on Twitter and Facebook:

Twitter: @NETWORLD

Facebook: NETWORLD

 

 

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA).