World War One Sites  the NETWORLD Database

NETWORLD

Vytváranie sietí za účelom ochrany multikultúrneho dedičstva Prvej svetovej vojny v krajinách Dunajského regiónu

Projekt NETWORLD prispieva k dosiahnutiu cieľov Dunajského nadnárodného programu, predovšetkým prioritnej oblasti 2 (Životné prostredie a kultúra Dunajskom regióne) prostredníctvom posilnenia spoločných a integrovaných prístupov pri dokumentovaní, zachovaní, správe a propagácii kultúrneho dedičstva v tejto oblasti.

Cieľom projektu, a teda aj samotných aktivít vykonávaných počas implementačného obdobia 3 rokov, je na základe výmeny znalostí a skúseností, zlepšiť spravovanie a využívanie kultúrneho dedičstva Prvej svetovej vojny, a to predovšetkým lepšou propagáciou a vhodnejšou kompozíciou služieb, ponúkaných domácim aj zahraničným návštevníkom.


Špecifickými cieľmi projekte NETWORLD sú:

 • príprava databázy, stratégie a plánu riadenia architektonického dedičstva WWI
 • zlepšenie spolupráce medzi krajinami Dunajského regiónu s cieľom pripomenúť si sté výročie Prvej svetovej vojny
 • zvyšovanie povedomia a počtu návštevníkov pamiatok Prvej svetovej vojny, prostredníctvom poskytovania atraktívnych turistických propagačných materiálov a prostredníctvom aplikácie spoločnej značky „Cesta mieru“ v partnerských krajinách
 • prezentácia hodnôt mieru, založená na spoločných spomienkach na Prvú svetovú vojnu, napr. nadnárodnými podujatiami, vedeckými konferenciami a vzdelávacími podujatiami, zameranými ako na mládež, tak aj celkovú skupinu verejnosti

 

Štrnásť projektových partnerov z deviatich krajín a jedenásť asociovaných partnerov venuje svoje úsilie o realizáciu projektových aktivít a úloh, ktoré sú zoskupené do šiestich hlavných pracovných balíkov. Partnerstvo a projektové aktivity siete NETWORLD vedie Rozvojové centrum údolia Soča (Slovinsko), pod vedením Vesny Kozar, ako hlavnej projektovej manažérky a Nežiky Kavčič, zastupujúcej pozíciu finančnej koordinátorky.

Značka „Cesta mieru“

Na základe kultúrno-architektonického dedičstva Prvej svetovej vojny pozdĺž bývalého juhozápadného frontu medzi Rakúsko-Uhorskou monarchiou a Talianskym kráľovstvom iniciovala rakúska asociácia Dolomitenfreunde v sedemdesiatych rokoch myšlienku „Cesta mieru". Následne bola táto iniciatíva rozvíjaná v spolupráci nadácie „Cesta mieru“ a Talianskou asociáciou Isonzo frontu, ktorý tvoril súčasť juhozápadného frontu.

V rámci aktivít projektu NETWORLD bude značka „Cesta mieru" predstavená a prezentovaná ako spoločná značka dedičstva Prvej svetovej vojny. Značka prispieva k spomienke na všetky obete Prvej svetovej vojny a podporuje hodnoty mieru a rešpektu. Prispieva tiež k zvyšovaniu povedomia o dedičstve z Prvej svetovej vojny a podporuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu.

Samotná značka a predpoklady dosiahnutia stanovených cieľov vďaka nej, vychádzajú z minulých skúsenosti, nakoľko od roku 2016 je v zozname pamiatok UNESCO zahrnutá "Cesta mieru z Álp na Jadran - dedičstvo Prvej svetovej vojny" v Slovinsku.


Partneri projektu:

 • The Walk of Peace in the Soča Region Foundation (SLO)
 • Rozemberk Society (CZ)
 • Varna Economic Development Agency (BG)
 • Cultural LAB Social Cooperative (HU)
 • Municipality of Town Veszprém (HU)
 • Danube University Krems/Faculty of Education, Arts and Architecture/Department for Building and Environment (AT)
 • die Berater (AT)
 • National Institute for Research and Development in Tourism (RO)
 • Institution for development of competence, innovation and specialization of Zadar County (CR)
 • Regional Museum of History – Dobrich (BG)
 • University of Presov (SK)
 • School of Economics and Business in Sarajevo (BIH)
 • Department for Development and International Projects of Government of Zenica-Doboj (BIH)

 

Okrem vyššie uvedených partnerov sú v projekte pridružení strategickí partneri, ktorí pomôžu udržať vysokú kvalitu realizovaných akcií:

 • Ministry of Defence, Military Histrory Institute and Museum (HU),
 • Forum: Austria-Hungary during the First World War. Association for promoting the scientific research regarding the history of Austria-Hungary during the First World War (AT)
 • Slovenian Tourist Board (SLO)
 • Scientific Research centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (SLO)
 • Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia (SLO)
 • Military History Institute Prague (CZ)
 • European Cultural Tourism Network (BE)
 • Centre for Peace Research and Peace Education (AT)
 • The Foundation Cultural Heritage without Borders (BIH)
 • German War Grave Service (DE)
 • Local Action Group Karst (IT)


NETWORLD App:

ww1sites.app


NETWORLD Viac informáci o projekte a jeho aktivitách, nájdete aj na:

www.interreg-danube.eu/networld

Twitter: @NETWORLD

Facebook: NETWORLD

 

 

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA).