World War One Sites  the NETWORLD Database

NETWORLD

Vytváření sítí při zachování multikulturního dědictví první světové války v dunajských zemích

 

Projekt NETWORLD přispívá k cílům nadnárodního programu DANUBE a prioritní oblasti 2 (Environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský region) posílením společných a integrovaných přístupů při dokumentování, ochraně, správě a propagaci kulturního dědictví v Dunajském regionu.

Projektu NETWORLD je zvýšit povědomí o dědictví 1. světové války (WWI) a jeho udržitelné využívání pro rozvoj kvalitního kulturního turismu.

Projektu NETWORLD zahrnují:

  • přípravu databáze, strategie a plánu řízení architektonického dědictví 1. světové války
  • zlepšení spolupráce mezi zeměmi Dunajského regionu za účelem připomenutí stého výročí 1. světové války
  • zvyšování povědomí a počtu návštěvníků světového dědictví 1. světové války, vydávání kvalitních turistických propagačních materiálů a propagace společné značky „Walk of Peace“ v Dunajském regionu
  • podpora hodnoty míru, založené na připomenutí 1. světové války, např. formou mezinárodní akce, vědecké konference, výměny mládeže a vzdělávacích materiálů

 

Na realizaci projektu spolupracuje čtrnáct partnerů (a jedenáct přidružených partnerů) z devíti zemí Podunajské oblasti. Realizaci projektu NETWORLD řídí Soča Valley Development Centre (SLO).

V České republice je partnerem projektu Společnost Rožmberk o.p.s. Společně s místními partnery vybuduje pomník padlým v 1. světové válce, vytvoří vzdělávací materiály, stezku a výstavu k 1. světové válce. Společnost Rožmberk o.p.s., tel.: +420 602 471 653 Webové stránky: forgottenfront.com

 

ZNAČKA „WALK OF PEACE“

Na základě kulturně-architektonického dědictví 1. světové války, procházející podél bývalé jihozápadní fronty mezi Rakousko-Uherskou monarchií a Italským královstvím, byla Rakouskou asociací Dolomitenfreunde v 70. letech zahájena myšlenka na zřízení trasy „Walk of Peace“ To bylo dále rozvíjeno slovinskou nadací „Walk of Peace“ a italskými asociacemi podél bývalé Isonzo fronty.
V rámci projektových aktivit NETWORLD bude značka „Walk of Peace“ sdílena a propagována v Dunajském regionu jako společná značka dědictví 1. světové války. Značka přispívá ke vzpomínce na všechny oběti první světové války a podporuje hodnoty míru a úcty. Také přispívá ke zvyšování povědomí o dědictví 1. světové války a podporuje udržitelný rozvoj cestovního ruchu.
Trasa „The Walk of Peace from the Alps to the Adriatic – Heritage of the First World War“ je ve Slovinsku od roku 2016 zahrnuta v Seznamu UNESCO.

 

Na projektu spolupracuje čtrnáct projektových partnerů z devíti zemí podunajské oblasti: 

Slovinsko: Soca Valley Development Centre (Lead Partner)

Slovinsko: The Walk of Peace in the Soča Region Foundation

Česká republika: Společnost Rožmberk o.p.s.

Bulharsko: Varna Economic Development Agency

Bulharsko: Regional Museum of History Dobrich

Maďarsko: Cultural LAB Social Cooperative

Maďarsko: Municipality of Town Veszprém

Rakousko: die Berater Unternehmensberatung GmbH

Rakousko: Danube University Krems, Department for Building and Environment

Rumunsko: National Institute for Research and Development in Tourism

Chorvatsko: Institution for Development of Competence, Innovation and specialization of Zadar County

Slovensko: Prešovská univerzita v Prešove

Bosna a Hercegovina: School of Economics and Business in Sarajevo

Bosna a Hercegovina: Department for Development and International Projects of Government of Zenica-Doboj


a jedenáct přidružených partnerů.

 

NETWORLD App:

ww1sites.app

 

NETWORLD online:

www.interreg-danube.eu/networld

 

Následujte nás na Twitteru a Facebooku:

Twitter: @NETWORLD

Facebook: NETWORLD

 

 

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA).