World War One Sites - The NETWORLD Database

Mausoleul Eroilor din Focsani, judetul Vrancea, România

Lucrările de construcţie la mousoleul de la Focșani au început în anul 1926 prin contributie publica, cu sprijinul Societăţii Mormintele Eroilor Căzuţi în Război, filiala Putna şi al oficialităţilor locale. Construcţia a avut de suferit în timpul celui de Al Doilea Război Mondial, dar mai ales după război, în timpul ocupaţiei trupelor ruseşti.

Proiectul şi construcţia mausoleului au fost încredinţate arhitectului State Baloşin care s-a inspirat din arta bizantină, liniile curbe, arcadele bine reliefate reușesc să demonstreze o parte din istoria neamului. Mausoleul a fost construit din cărămidă, piatră şi beton pe un plan în formă de cruce. Construcţia de inspiraţie bizantină, cu trei turle. Cupolele laterale, arcuite pe trei jumătați de sfere se profilează ca o etajare de linii curbe. Pe frontul de deasupra intrarii principale, sprijinit pe câte două colonete cu capitel compozit, se află inscripția “Pro Patria”, reliefată printr-o ornamentație vegetală bogată.

La mausoleul din Focşani s-au făcut mai multe centralizări, în anul 1936 fiind înhumaţi în osuar 1.904 eroi, iar în morminte individuale (firide), 418 eroi, deci un total de 2.422 eroi.

Sursa:

http://www.muzeulvrancei.ro/mausolee/mausoleul-focsani/

https://once.mapn.ro/pages/view/130

http://www.monumente-vrancene.ro/circuit-monumente/mausoleul-eroilor-focsani

Romania, Regiunea Sud - Est, Județul Vrancea

Type of WWI-heritage

  • War monument

Dimensions

Informaţii nedisponibile

State of repair/preservation

În anul 2008 mausoleul a intrat în ample lucrări de restaurare. Lucrările de restaurare s-au finalizat în vara anului 2012.

Historical WWI Context

 Mausoleul a fost construit în memoria eroilor care au luptat în Primul Răboi Mondial pentru reîntregirea neamului. La Focşani, regimul de ocupaţie germană şi-a stabilit sediul administraţiei civile. În timpul acestei ocupaţii, locuitorii oraşului şi cei ai judeţului, au avut de suferit o serie de atrocităţi, ca: rechiziţii, case distruse, deportări, arestări şi, nu în ultimul rând, muncă forţată în folosul armatei germane.http://www.muzeulvrancei.ro/mausolee/mausoleul-focsani/

Un istoric al participării României în Primul Război Mondial poate fi găsit pe site-ul web: http://www.marelerazboi.ro/

State of legal protection

Obiectiv aflat pe Lista Monumentelor Istorice, încadrate ca monumente istorice tip B (VN-III-m-B-06592), conform Ordinului ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 priv

Owner

Consiliul Județean Vrancea

Opening

Vizitare monumentului e face pe tot parcusul anului de la ora 9.00-17.00.

Entrance Fee

4 RON adulti, 2 RON copiii, 2 RON grup (Sursa : informatii obtinute direct de la proprietar prin telefon, noiembrie 2017)

Information regarding cities, villages, other touristic attractions (non-WWI) nearby

Public Transport

Magistrala de cale ferată București –  Ploiești – Buzău – Focșani – Tecuci – Bârlad - Vaslui (https://www.cfrcalatori.ro/)

Există curse regulate de autobuz prin care orașul este conectat cu alte orașe din țară și din străinătate (http://www.autogari.ro/Transport/Bucuresti-Focsani)

Rețeaua locală de transport (autobuze) este bine reprezentată în interiorul orașului (http://www.tpfocsani.ro/trasee-si-statii.html)

Location

Back to list