World War One Sites - The NETWORLD Database

Muzej na prostem Čelo, Bovec, Slovenija

Muzej na prostem Čelo, Bovec, Slovenija

Muzej na prostem Čelo predstavlja topniško utrdbo, ki jo je avstro-ogrska vojska zgradila na zelo razglednem pobočju Svinjaka spomladi leta 1915, tik pred italijansko – avstro-ogrskim spopadom. Utrdba je bila del sistema bovške zapore (Sperre Flitsch) in je igrala pomembno vlogo pri obrambi...

Slovenia, Bovec

Italijanska kapela, Ladra, Slovenija

Italijanska kapela, Ladra, Slovenija

Na zahodnem delu vasi Ladra stoji italijanska vojaška kapela, delo arhitekta Giovannija Micheluccija. Posvečena je bila 30. maja 1917. Služila je za verske obrede na prostem. Kapelica je sezidana iz obdelanega kamna. V južni in severni steni so gotsko zaključena okna. Prižnica je postavljena na...

Slovenia, Kobarid

Ruska kapelica, Vršič, Slovenija

Ruska kapelica, Vršič, Slovenija

V spomin na trpljenje in številne umrle sotrpine so ruski ujetniki, ki so gradili cesto čez prelaz Vršič, zgradili leseno kapelico. Danes je to pravoslavno svetišče obnovljeno in znano pod imenom Ruska kapelica. Poleg nje je grobnica, nad katero stoji piramida z ruskim napisom: »Sinovom Rusije«.

Slovenia, Kranjska Gora

Muzej na prostem Mrzli vrh, Slovenija

Muzej na prostem Mrzli vrh, Slovenija

Nad dolino Soče, na njenem levem bregu blizu Tolmina, se dviga strmo pobočje Mrzlega vrha. V prvi svetovni vojni je pomenil eno ključnih točk v avstro-ogrski obrambi tolminskega mostišča. Greben Mrzlega vrha je na gosto prepreden s številnimi jarki in kavernami obeh vojskujočih se strani. Ostaline...

Slovenia, Tolmin

Muzej na prostem Mengore, Slovenija

Muzej na prostem Mengore, Slovenija

Vzpetina Mengore je s sosednjima vrhovoma Cvetjem in Bučenico predstavljala jedro avstro-ogrske obrambe tolminskega mostišča. Celotno območje je bilo močno utrjeno s številnimi jarki in kavernami. Krožna pot po muzeju poteka po dobro ohranjenih in obnovljenih ostalinah prve avstro-ogrske obrambne...

Slovenia, Tolmin

Cerkev Svetega Duha na Javorci, Slovenija

Cerkev Svetega Duha na Javorci, Slovenija

Spominska cerkev Svetega Duha je najlepši spomenik iz obdobja prve svetovne vojne. Leta 1916 jo je zgradila 3. avstro-ogrska gorska brigada. V letih 2007 in 2017 je dobila Znak evropske dediščine.

Slovenia, Tolmin

Avstro-ogrsko vojaško pokopališče Log pod Mangartom, Slovenija

Avstro-ogrsko vojaško pokopališče Log pod Mangartom, Slovenija

Avstro-ogrsko vojaške pokopališče iz prve svetovne vojne je druga točka na Poti miru. Na pokopališču je pokopanih okrog 800 avstro-ogrskih vojakov, ki so umrli med boji na soški fronti (1915-1917) med prvo svetovno vojno.

Slovenia, Bovec

Muzej na prostem Zaprikraj, Slovenija

Muzej na prostem Zaprikraj, Slovenija

Muzej na prostem Zaprikraj leži ob poti med planinama Zaprikraj in Predolina nad Drežnico. Predstavlja dobro utrjeno prvo italijansko obrambno črto v Krnskem pogorju. V Krnskem pogorju so se najhujši boji odvijali v jeseni leta 1915. Krožna pot po muzeju vodi skozi strelske jarke, kaverne, topniške...

Slovenia,

Muzej na prostem Kolovrat, Slovenija

Muzej na prostem Kolovrat, Slovenija

Na desnem bregu Soče se med Kobaridom in Tolminom dviga razgleden greben Kolovrata, od koder se odpira izjemen pogled na nekdanje bojišče soške fronte. V času prve svetovne vojne je italijanska vojska na Kolovratu zgradila obsežen sistem tretje obrambne črte, poimenovane »linea d' armata«, del te je...

Slovenia, Tolmin

Muzej na prostem Ravelnik, Bovec, Slovenija

Muzej na prostem Ravelnik, Bovec, Slovenija

Na pobočju Ravelnika je na območju nekdanje prve avstro-ogrske obrambne črte urejen muzej na prostem. Krožna pot povezuje očiščene in obnovljene strelske in povezovalne jarke, bunkerje, kaverne, mitralješka gnezda in rekonstrukcije barak. Na razmeroma majhnem prostoru je veliko ostalin.

Slovenia, Bovec

Nemška kostnica v Tolminu, Slovenija

Nemška kostnica v Tolminu, Slovenija

Na kraju, kjer je bilo prvotno vojaško pokopališče z 931 grobovi, je v letih 1936 – 1938 nemška država zgradila kostnico. Vanjo so položili posmrtne ostanke okoli 1000 nemških vojakov, padlih na bojiščih ob Soči v 12. soški bitki. Nemška kostnica je edina ohranjena lokacija na območju soške fronte,...

Slovenia, Tolmin

Italijanska kostnica v Kobaridu, Slovenija

Italijanska kostnica v Kobaridu, Slovenija

Kostnica italijanskih vojakov je bila dograjena leta 1938 in 18. septembra jo je slovesno otvoril Benito Mussolini.Zgrajena je v obliki treh osmerokotnih krogov, ki se koncentrično zožujejo proti vrhu, kjer stoji cerkev sv. Antona. V kostnico so prenesli posmrtne ostanke 7014 znanih in neznanih...

Slovenia, Kobarid

Vojaško pokopališče prve svetovne vojne Štanjel, Slovenija

Vojaško pokopališče prve svetovne vojne Štanjel, Slovenija

V bližini Štanjela leži avstro-ogrsko vojaško pokopališče, kjer so pokopani avstro-ogrski vojaki in ruski ujetniki, ki so umrli v bližnji vojaški bolnišnici v štanjelskem gradu in pomožnih bolnišničnih objektih v okolici. Po podatkih italijanskih oblasti je na vojaškem pokopališču v Štanjelu...

Slovenia,

Pokopališče prve svetovne vojne Gorjansko, Slovenija

Pokopališče prve svetovne vojne Gorjansko, Slovenija

Avstro-ogrsko vojaško pokopališče leži severozahodno od vasi Gorjansko v neposredni bližini civilnega pokopališča. Na pokopališču so pokopani avstro-ogrski vojaki, ki so umrli v bližnji vojaški bolnišnici. Po podatkih italijanskih oblasti, ki so v tridesetih letih 20. stoletja vodile prekopavanje...

Slovenia, Komen

Vojaško pokopališče prve svetovne vojne Črniče, Slovenija

Vojaško pokopališče prve svetovne vojne Črniče, Slovenija

Na griču južno od vasi Črniče leži poleg civilnega pokopališča avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne. Na pokopališču so pokopani avstro-ogrski vojaki, umrli med soško fronto v letih 1915-1917. Po podatkih italijanskih vojaških oblasti je na pokopališču pokopanih 434 oseb.

Slovenia,

Vojaško pokopališče prve svetovne vojne Solkan, Slovenija

Vojaško pokopališče prve svetovne vojne Solkan, Slovenija

Avstro-ogrsko vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne leži na levem bregu reke Soče tik ob železniški progi med Solkanom in železniškim mostom čez Sočo. Na pokopališču so pokopani avstro-ogrski vojaki, ki so padli na goriškem mostišču v prvih šestih soških bitkah. Na prvotnem pokopališču so bili...

Slovenia, Mestna občina Nova Gorica