World War One Sites - The NETWORLD Database

Muzej na prostem Ravelnik, Bovec, Slovenija

Avstro-ogrska vojska je po italijanski zasedbi Bovca v avgustu 1915 svojo prvo obrambno črto močneje utrdila na vzhodnem robu Bovške kotline, preko dveh vzpetin: Ravelnika (519 m) in Stržišča (486 m). Obe vzpetini tvorita naravno oviro, ki so jo avstro-ogrski vojaki z utrjenimi položaji, kavernami in strelskimi jarki spremenili v steber obrambe.
Na pobočju Ravelnika je na območju nekdanje prve avstro-ogrske obrambne črte urejen muzej na prostem. Krožna pot povezuje očiščene in obnovljene strelske in povezovalne jarke, bunkerje, kaverne, mitralješka gnezda in rekonstrukcije barak. Na razmeroma majhnem prostoru je veliko ostalin.

Slovenia, Bovec

Type of WWI-heritage

  • Trench-system
  • Military Fortification
  • Other military building or facility

Dimensions

1 ha

State of repair/preservation

Potrebna je delna obnova.

Historical WWI Context

Ni informacij.

State of legal protection

Ni informacij.

Owner

Zasebno in javno lastništvo.

Kind of cultural use of WWI

Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju"  www.potmiru.si

Opening

Odprto 24 ur/dan skozi celo leto. 

Entrance Fee

Ni vstopnine.

Information regarding cities, villages, other touristic attractions (non-WWI) nearby

Trdnjava Kluže http://www.kluze.net/

Smučišče Kanin http://www.kanin.si/

TIC Bovec www.soca-valley.com/sl/

Triglavski narodni park https://www.tnp.si/

Further information sources

Ni informacij.

Museums Private Collections

Zasebne muzejske zbirke: Mali muzej soške fronte, Zbirka Zbogom orožje, Zbirka Iva Ivančiča

http://www.potmiru.si/slo/zemljevid-seznam 

Location

Back to list