World War One Sites - The NETWORLD Database

Muzej na prostem Mengore, Slovenija

Vzpetina Mengore je s sosednjima vrhovoma Cvetjem in Bučenico  predstavljala jedro avstro-ogrske obrambe tolminskega mostišča. Celotno območje je bilo močno utrjeno s številnimi jarki in kavernami. V vseh 29 mesecih vojne so bili avstro-ogrski položaji na Mengorah izpostavljeni nenehnemu obstreljevanju italijanskega topništva z višjih vzpetin na desnem bregu Soče. Nobena stran ni doživela večjega uspeha. V odločilni 12. soški bitki je bilo tu eno od izhodišč uspešnega prodora skupne avstro-ogrsko-nemške vojske, ki je italijanske enote iz Zgornjega Posočja potisnila vse do reke Piave.
Krožna pot po muzeju  poteka po dobro ohranjenih in obnovljenih ostalinah prve avstro-ogrske obrambne črte. Vodi mimo jarkov, kavern, spominskih obeležij, ostankov kamnitih barak, vodohrama in spomenika na nekdanjem vojaškem pokopališču. Na vrhu Mengor stoji cerkvica posvečena Marijinemu imenu.

Slovenia, Tolmin

Type of WWI-heritage

  • War monument
  • Trench-system
  • Military Infrastructure
  • Church
  • Military cemetery
  • Other military building or facility

Dimensions

28 ha

State of repair/preservation

Območje muzeja na prostem je dobro ohranjeno. V kavernah je priporočena uporaba čelade.

Historical WWI Context

Ni informacij.

State of legal protection

Kulturna dediščina lokalnega pomena.

Owner

Zasebno in javno lastništvo.

Kind of cultural use of WWI

Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju" www.potmiru.si

Opening

Odprto 24 ur/dan vse dni v letu.

Entrance Fee

Vstopnine ni.

Information regarding cities, villages, other touristic attractions (non-WWI) nearby

Čez most po modrost http://www.tol-muzej.si/pot/slo/ 

Na Most po krepkost https://www.soca-valley.com/sl/poletje/pohodnistvo/tematske-poti/2015123011050907/na-most-po-krepkost/

Arheološki muzej na Mostu na Soči http://www.tol-muzej.si/?id=116&lang=si 

Akumulacijsko jezero Most na Soči

Domačija Cirila Kosmača http://www.tol-muzej.si/?id=121&lang=si

Public Transport

Najbližje avtobusno postajališče je v centru Mosta na Soči (oddaljen 3 km) ali v centru vasi Volče (2 km stran).

 

Further information sources

Pot miru od Alp do Jadrana www.potmiru.si

TIC Tolmin www.soca-valley.com/sl/

Tolminski muzej http://www.tol-muzej.si/ 

Museums Private Collections

Mali muzej soške fronte, Tolminsko mostišče

Peter Kogoj, Most na Soči 53, 5216 Most na Soči

Location

Back to list