World War One Sites - The NETWORLD Database

Třeboň, pomnik padlým

Před 1. Základní školou, proti zámeckému parku se nachází rozsáhlý pomník padlým v 1. a 2. světové válce. Pomník válečným obětem sestává ze tří samostatných částí — centrální se sochařským výjevem a dvou žulových kvádrů s reliéfy.

Czech Republic,

Type of WWI-heritage

  • War monument

Dimensions

Komplexní památka s několika částmi

State of repair/preservation

Dobře zachovalé, pravidelně udržované a zdobené věnci a květinami.

V roce 2018 bylo modernizováno a vylepšeno okolí pomníku.

Historical WWI Context

Během 1. světové války byly Čechy součástí Rakousko-Uherska. Na českém území neprobíhaly žádné boje, muži však podléhali vojenským povinnostem se společnou císařskou a královskou armádou (kaiserlich und königliche Armee, nebo k.u.k). Od roku 1914 rukovali muži od 18 do 50 let (podle ročníků narození) do armády. Se svými pluky šli do bojů v dalekých zemích, kde mnoho z nich přišlo o život. Tisíce vojáků odmítly bojovat na rakousko-uherské straně, ale spojily se s nezávislými československými legiemi (ruské, francouzské a italské legie). Činnost československých legií významně přispěla ke vzniku samostatného státu Československa na konci války (28. října 1918).

Po založení tohoto nového státu byly v mnoha obcích postaveny památníky padlým v první světové válce, jako výraz poděkování a vzpomínky. Pokud byly tyto památky dostatečně velké, přidaly se i další jména po druhé světové válce.

Velmi často jsou památky ve vlastnictví obce, ale mnoho z nich je také soukromých (na soukromých pozemcích), které jsou udržovány místními obyvateli, nebo rodinnými příslušníky.

State of legal protection

památkově chráněný

Owner

Město Třeboň

Kind of cultural use of WWI

Památník je uváděn v různých turistických materiálech, ale ne, jako konkrétní destinace.

Opening

Volně přístupné na veřejném prostranství.

Entrance Fee

Ne

Information regarding cities, villages, other touristic attractions (non-WWI) nearby

Pomník válečným obětem sestává ze tří samostatných částí — centrální se sochařským výjevem a dvou žulových kvádrů s reliéfy. Autor K. Gabriel. Středová část pomníku na podstavci z pískovcových kvádrů nese dvě mužské postavy v životní velikosti, z nichž ten vlevo, v jehož tváři se odráží prožité utrpení, sedí s rukama volně spuštěnýma podél trupu a s pokrčenýma nohama. Druhá mužská postava je stojící, s levou nohou nakročenou vpřed. Svou levou rukou si zakrývá tvář, pravou se dotýká pravého stehna.

Pomník je doplněn seznamy jmen padlých v 1. a 2. světové válce a nápisy:
Utrpením ke svobodě
Obětem zla
I v neštěstí nesli hrdě svůj vzdor

Accomodation

Množství ubytovacích zařízení přímo ve městě.

www.trebon.cz/ubytovani/

Public Transport

Pomník se nachází v blízkosti historického centra města Třeboně.

Třeboň je autobusovým uzlem a má dvě vlakové stanice.

Further information sources

Other heritage sites nearby

Museums Private Collections

Venkovské muzeum Kojakovice prezentuje život na venkově se zaměřením na období 1848 - 1918, včetně stálé výstavy k 1. světové válce.

www.czechemigrationmuseum.com

Location

Back to list